Ankieta / Konsultacje w sprawie statutów Sołectw Woroszyły i Katrynka

Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Woroszyły w sprawie projektów statutów Sołectw Woroszyły i Katrynka,

w terminie od 6 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

Projekty statutów będą udostępnione w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Wasilkowie i u Sołtysa Sołectwa Woroszyły.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i propozycje zmian do projektów statutów Sołectwa Woroszyły i Sołectwa Katrynka na formularzu konsultacyjnym dostępnym w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, u Sołtysa Sołectwa Woroszyły. Wypełniony formularz można złożyć u Sołtysa Sołectwa Woroszyły lub w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 16 grudnia 2019 r.

Dodana: 6 grudzień 2019 12:56

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2019 12:56