Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018

zobacz skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023


Nazwisko i Imię

Pełniona funkcja

Bezdziel Mirosława Jadwiga

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Czaplejewicz Rafał

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Hapoń Kazimierz

Kozłowski Janusz

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Król Michał

Łuckiewicz Adrian

Pochodowicz Tadeusz

Półtorak Piotr Adam

Przewodniczący Rady Miejskiej

Pszczółka Anna

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Sańczyk Agnieszka

Semeniuk Andrzej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Szczesiul Grażyna

Żukowski Adam

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Bezdziel Mirosława Jadwiga
Hapoń Kazimierz
Kozłowski Janusz
Król Michał
Łuckiewicz Adrian
Pochodowicz Tadeusz
Pszczółka Anna
Semeniuk Andrzej
Szczesiul Grażyna

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Bezdziel Mirosława Jadwiga
Półtorak Piotr Adam
Sańczyk Agnieszka

Skład Komisji Rewizyjnej

Czaplejewicz Rafał
Pochodowicz Tadeusz
Sańczyk Agnieszka
Żukowski Adam