Skład Rady Miejskiej

Poniżej znajdują się informacje o składzie Rady Miejskiej w Wasilkowie w kadencji 2018-2023.

 


Protal mieszkańcaRada Miejska w Wasilkowie

kontakt e-mail:

kontakt telefoniczny:

Obsługa rady:

Napisz do obsługi Rady Miejskiej w Wasilkowie

tel. +48 85 71 - 85 - 400 w. 017

 

 

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023


Nazwisko i Imię Pełniona funkcja adres email
Jarosław Aleksander Zalejski Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Janusz Kozłowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

j kropka kozlowski @ rada kropka wasilkow kropka pl

Karol Krakowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Robert Lewkowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

r kropka lewkowicz @ rada kropka wasilkow kropka pl

Andrzej Augustynowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

a kropka augustynowicz @ rada kropka wasilkow kropka pl

Monika Targońska-Dakowicz

 

radna

m kropka dakowicz @ rada kropka wasilkow kropka pl

Marek Kojło Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 -

Łukasz Marcin Bojanowski radny

L kropka bojanowski @ rada kropka wasilkow kropka pl

Marek Ignatowski Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

m kropka ignatowski @ rada kropka wasilkow kropka pl

Magdalena Jakuć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Tomasz Sawicki Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 -

Michał Król  raadny

 

Piotr Adam Półtorak Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Anna Pszczółka  radna

 

Adam Szmurło

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Augustynowicz Andrzej

Ignatowski Marek

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Kozłowski Janusz

Krakowiecki Karol

Król Michał

Lewkowicz Robert

Sawicki Tomasz

Szmurło Adam

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 Lewkowicz Robert

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Krakowiecki Karol

Pszczółka Anna

Szmurło Adam

Targońska - Dakowicz Monika

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Targońska - Dakowicz Monika

Jakuć Magdalena

Augustynowicz Andrzej

 Lewkowicz Robert

Półtorak Piotr Adam

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kojło Marek

Sawicki Tomasz

Ignatowski Marek

Pszczółka Anna

 

Przejdź na aktualną stronę Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029