Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. - treść ogłoszenia w pliku oglUE.pdf do pobrania poniżej. Treść SIWZ i druków w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki

Lista stron