Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Treść zapytania ofertowego oraz wzór formularza ofertowego umieszczono poniżej, jako pliki do pobrania.