Informacja z wykonania budżetu Gminy Wasilków za IV kwartał 2018 roku