Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków" w 2016 r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków" w 2016 r.

Treść informacji znajduje się w pliku do pobrania, poniżej.

Załączniki