Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

załączniki