Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Przetarg nieograniczony na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

Termin otwarcia ofert: 05.10.2018r. godz. 11:15.