Jednostki Pomocnicze

Sołectwa

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Sołectwo tworzą mieszkańcy stale zamieszkujący na terytorium jednostki, mając prawo wyborcze w wyborach samorządowych.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jej działalność społeczno – gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy

Sołtysi - Gmina Wasilków

Dąbrówki Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka
Jurowce Robert Rogowski
Nowodworce Danuta Popławska
Rybniki Jacek Kolesiński
Sielachowskie Osowicze Adam Borowski
Sochonie Katarzyna Dąbrowska
Studzianki I Jolanta Szymańska
Studzianki II Eugenia Górko
Woroszyły Maria Cimochowska
Wólka Przedmieście - Wólka Poduchowna Daniel Waszczeniuk