Informacja z wykonania budżetu Gminy Wasilków za IV kwartał 2017 roku