Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Poniżej znajdują się aktualne informacje o składzie Rady Miejskiej w Wasilkowie w kadencji 2018-2023.

Przycisk poniżej kieruje na nową stronę portalu mieszkańca Rady Miejskiej w Wasilkowie,

link do strony bip Rady Miejskiej w nowej kadencji znajduje się poniżej przycisku.

Na samym dole strony znajduje się link do podstrony bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

 

 Przejdź na stronę Bip Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Nazwisko i Imię Pełniona funkcja adres email
Jarosław Aleksander Zalejski Przewodniczący Rady Miejskiej j.zalejski @ rada.wasilkow.pl
Janusz Kozłowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej j.kozlowski_@ rada.wasilkow.pl
Karol Krakowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej k.krakowiecki_@ rada.wasilkow.pl
Robert Lewkowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych r.lewkowicz_@ rada.wasilkow.pl
Andrzej Augustynowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej a.augustynowicz_@ rada.wasilkow.pl
Monika Targońska-Dakowicz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej m.dakowicz_@ rada.wasilkow.pl
Marek Kojło Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji m.kojlo_@ rada.wasilkow.pl
Łukasz Marcin Bojanowski Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych l.bojanowski_@ rada.wasilkow.pl
Marek Ignatowski Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej m.ignatowski_@ rada.wasilkow.pl
Magdalena Jakuć Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej m.jakuc_@ rada.wasilkow.pl
Tomasz Sawicki Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji t.sawicki_@ rada.wasilkow.pl
Michał Król   m.krol_@ rada.wasilkow.pl
Piotr Adam Półtorak   p.poltorak_@ rada.wasilkow.pl
Anna Pszczółka   a.pszczolka_@ rada.wasilkow.pl
Adam Szmurło a.szmurlo_@ rada.wasilkow.pl

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Augustynowicz Andrzej

Ignatowski Marek

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Kozłowski Janusz

Krakowiecki Karol

Król Michał

Lewkowicz Robert

Sawicki Tomasz

Szmurło Adam

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 Lewkowicz Robert

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Krakowiecki Karol

Szmurło Adam

Targońska - Dakowicz Monika

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Targońska - Dakowicz Monika

Jakuć Magdalena

Augustynowicz Andrzej

 Lewkowicz Robert

Półtorak Piotr Adam

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kojło Marek

Sawicki Tomasz

Ignatowski Marek

Pszczółka Anna

 

Przejdź na stronę Bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018