Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Poniżej znajdują się aktualne informacje o składzie Rady Miejskiej w Wasilkowie w kadencji 2018-2023.

Przycisk poniżej kieruje na nową stronę portalu mieszkańca Rady Miejskiej w Wasilkowie,

link do strony bip Rady Miejskiej w nowej kadencji znajduje się poniżej przycisku.

Na samym dole strony znajduje się link do podstrony bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

Strona Bip Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023.

Nazwisko i Imię

Pełniona funkcja

adres email

Andrzej Augustynowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej a.augustynowicz@rada.wasilkow.pl
Łukasz Marcin Bojanowski l.bojanowski@rada.wasilkow.pl
Marek Ignatowski m.ignatowski@rada.wasilkow.pl
Magdalena Jakuć m.jakuc@rada.wasilkow.pl
Marek Kojło Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji m.kojlo@rada.wasilkow.pl
Janusz Kozłowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej j.kozlowski@rada.wasilkow.pl
Karol Krakowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej k.krakowiecki@rada.wasilkow.pl
Michał Król m.krol@rada.wasilkow.pl
Robert Lewkowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych r.lewkowicz@rada.wasilkow.pl
Piotr Adam Półtorak p.poltorak@rada.wasilkow.pl
Anna Pszczółka a.pszczolka@rada.wasilkow.pl
Tomasz Sawicki t.sawicki@rada.wasilkow.pl
Monika Targońska-Dakowicz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej m.dakowicz@rada.wasilkow.pl
Jarosław Aleksander Zalejski Przewodniczący Rady Miejskiej j.zalejski@rada.wasilkow.pl

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Augustynowicz Andrzej

Ignatowski Marek

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Kozłowski Janusz

Krakowiecki Janusz

Król Michał

Lewkowicz Robert

Sawicki Tomasz

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 Lewkowicz Robert

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Krakowiecki Karol

Targońska - Dakowicz Monika

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Rewizyjnej

Targońska - Dakowicz Monika

Jakuć Magdalena

Augustynowicz Andrzej

 Lewkowicz Robert

Półtorak Piotr Adam

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kojło Marek

Sawicki Tomasz

Ignatowski Tomasz

Lewkowicz Robert

Pszczółka Anna

 

Strona Bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018