Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Poniżej znajdują się aktualne informacje o składzie Rady Miejskiej w Wasilkowie w kadencji 2018-2023.

Przycisk poniżej kieruje na nową stronę portalu mieszkańca Rady Miejskiej w Wasilkowie,

link do strony bip Rady Miejskiej w nowej kadencji znajduje się poniżej przycisku.

Na samym dole strony znajduje się link do podstrony bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

 

 Przejdź na stronę Bip Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Nazwisko i Imię Pełniona funkcja adres email
Jarosław Aleksander Zalejski Przewodniczący Rady Miejskiej j.zalejski @ rada.wasilkow.pl
Janusz Kozłowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej j.kozlowski_@ rada.wasilkow.pl
Karol Krakowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej k.krakowiecki_@ rada.wasilkow.pl
Robert Lewkowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych r.lewkowicz_@ rada.wasilkow.pl
Andrzej Augustynowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej a.augustynowicz_@ rada.wasilkow.pl
Monika Targońska-Dakowicz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej m.dakowicz_@ rada.wasilkow.pl
Marek Kojło Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji m.kojlo_@ rada.wasilkow.pl
Łukasz Marcin Bojanowski Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych l.bojanowski_@ rada.wasilkow.pl
Marek Ignatowski Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej m.ignatowski_@ rada.wasilkow.pl
Magdalena Jakuć Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej m.jakuc_@ rada.wasilkow.pl
Tomasz Sawicki Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji t.sawicki_@ rada.wasilkow.pl
Michał Król   m.krol_@ rada.wasilkow.pl
Piotr Adam Półtorak   p.poltorak_@ rada.wasilkow.pl
Anna Pszczółka   a.pszczolka_@ rada.wasilkow.pl
Adam Szmurło a.szmurlo_@ rada.wasilkow.pl

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Augustynowicz Andrzej

Ignatowski Marek

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Kozłowski Janusz

Krakowiecki Karol

Król Michał

Lewkowicz Robert

Sawicki Tomasz

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 Lewkowicz Robert

Bojanowski Łukasz Marcin

Jakuć Magdalena

Kojło Marek

Krakowiecki Karol

Targońska - Dakowicz Monika

Zalejski Jarosław Aleksander

Skład Komisji Rewizyjnej

Targońska - Dakowicz Monika

Jakuć Magdalena

Augustynowicz Andrzej

 Lewkowicz Robert

Półtorak Piotr Adam

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kojło Marek

Sawicki Tomasz

Ignatowski Marek

Lewkowicz Robert

Pszczółka Anna

 

Przejdź na stronę Bip Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018