Informacja w wykonania budżetu Gminy Wasilków za III kwartał 2019 r.