Jednostki Organizacyjne

Poniżej zamieszczone są informacje o jednostkach organizacyjnych Gminy Wasilków.

Kliknij na nazwę jednostki, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

 




Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Adres: ul. Supraślska 21 , 16-010 Wasilków
Telefony: 85 718 52 57,85 718 51 73
Fax: 85 718 51 57
Adres e-mail:

sekretariat @ mops.wasilkow.pl

Strona WWW: mops.wasilkow.pl
NIP: 966-13-49-690
REGON: 050667596



Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Adres: ul. Białostocka 19 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 52 32
Fax: 857185232
Adres e-mail:

mbpwasilkow @ home.pl

Strona WWW: mbpwasilkow.pl
NIP: 966-18-55-080
REGON: 000905184



Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Adres: ul. Nadrzeczna 1 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 733 35 37
Adres e-mail:

moak @ moakwasilkow.pl

Strona WWW: moakwasilkow.pl
NIP: 966-18-29-562
REGON: 200056419



Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 24 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 55 01
Adres e-mail:

dyrektor @ przedszkole.wasilkow.pl

Strona WWW: przedszkole.wasilkow.pl
NIP: 966-07-93-661
REGON: 000942802



Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Adres: ul. Polna 1/4A , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 54 98
Fax: 85 718 54 98
Adres e-mail:

psp_wasilkow@op.pl

Strona WWW: www.spwasilkow.pl
NIP: 966-12-84-186
REGON: 001163684



Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Adres: ul. Adama Mickiewicza 2 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 52 63
Fax: 85 718 52 91
Adres e-mail:

sekretariat @ sp1wasilkow.pl

Strona WWW: www.sp1wasilkow.pl
NIP: 966-21-14-718
REGON: 367360211



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach

Adres:
ul. Supraślska 2 , 16-010 Studzianki
Telefon: 85 718 46 31
Fax: 85 718 46 33
Adres e-mail:

sekretariat @ psp.wasilkow.pl

Strona BIP: www.spstudzianki.szkolnastrona.pl/bip/
Strona WWW: www.spstudzianki.szkolnastrona.pl
NIP: 966-14-83-253
REGON: 001163678