Jednostki Organizacyjne

Poniżej zamieszczone są informacje o jednostkach organizacyjnych Gminy Wasilków.

Kliknij na nazwę jednostki, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Kryńska 32 , 16-010 Wasilków
Telefony: 85 718 52 57,85 718 51 73
Fax: 85 718 51 57
Adres e-mail: mops_wasilkow@wp.pl
Strona WWW: mops.wasilkow.pl
NIP: 966-13-49-690
REGON: 050667596Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Adres: ul. Białostocka 19 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 52 32
Fax: 857185232
Adres e-mail: mbpwasilkow@home.pl
Strona WWW: mbpwasilkow.pl
NIP: 966-18-55-080
REGON: 000905184Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Adres: ul. Nadrzeczna 1 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 733 35 37
Adres e-mail: moak@moakwasilkow.pl
Strona WWW: moakwasilkow.pl
NIP: 966-18-29-562
REGON: 200056419Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 24 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 55 01
Adres e-mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl
Strona WWW: przedszkole.wasilkow.pl
NIP: 966-07-93-661
REGON: 000942802Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta w Wasilkowie

Adres: ul. Polna 1/4A , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 54 98
Fax: 85 718 54 98
Adres e-mail: psp_wasilkow@op.p
Strona WWW: www.spwasilkow.pl
NIP: 966-12-84-186
REGON: 001163684Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Adres: ul. Adama Mickiewicza 2 , 16-010 Wasilków
Telefon: 85 718 52 63
Fax: 85 718 52 91
Adres e-mail: sekretariat@sp1wasilkow.pl
Strona WWW: www.sp1wasilkow.pl
NIP: 966-21-14-718
REGON: 367360211Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach

Adres:
ul. Supraślska 2 , 16-010 Studzianki
Telefon: 85 718 46 31
Fax: 85 718 46 33
Adres e-mail: spstudzianki@wp.pl
Strona BIP: www.spstudzianki.szkolnastrona.pl/bip/
Strona WWW: www.spstudzianki.szkolnastrona.pl
NIP: 966-14-83-253
REGON: 001163678