Postepowania w sprawach wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Poniżej zamieszczone są aktualnie prowazone postępowania.

Przejdź do wybranego ogłoszenia aby zobaczyć pełną treść.