Informacja o wyborze Wykonawcy - Gminny Program Rewitalizacji

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027"