Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji doraźnych.

Poniżej znajdują się ogłoszenia o planowanych zebraniach Komisji doraźnych.

Przejdź o ogłoszenia aby zobaczyc jego treść.