Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 9.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Informuję, iż w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 9.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Rozpatrzenie skargi Społecznego Komitetu Budowy Drogi na bezczynność Burmistrza Wasilkowa.
  3. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 Rafał Czaplejewicz