Ogłoszenia o posiedzeniach komisji

Poniżej znajdują się aktualne informacje o planowanych zebraniach Komisji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Przejdź o ogłoszenia aby zobaczyc jego treść.