Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi pocztowe

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne - usługi pocztowe. Termin otwarcia ofert: 09.07.2019 r. godz. 11:15.