Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na obiektach prywatnych. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków”, będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energiio dnawialnej.

Lista stron