Przetarg nieograniczony na budowę ul. Jesionowej w Wasilkowie

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania:
Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie. Termin otwarcia ofert: 30.05.2019 r. godz. 11:15.