Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

               Wasilków, dnia 14.02.2018 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. inwestycji

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Gabriela Trochim, zam. Białystok.    

 

   UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło sześciu kandydatów.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniło pięć ofert. Na rozmowę kwalifikacyjną została zaproszona jedna kandydatka.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Gabriela Trochim posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Mirosław Bielawski