Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

   Wasilków, dnia 06.02.2018 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Iwona Haponik, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło siedem kandydatek.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniły trzy oferty. Jedna z kandydatek zrezygnowała z udziału w procedurze naboru. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiły się trzy kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Iwona Haponik posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Mirosław Bielawski