Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana:

- Pani Monika Stefańska zam. Wasilków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, swoją kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiło 11 osób.

Spośród złożonych ofert 6 osób spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną w dniu  25.01.2018 r. stawiło się 6 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru została wyłoniona kandydatura Pani Moniki Stefańskiej, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Stefańska wykazała się wiedzą i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego.

 

Wasilków, 01.02.2018 r.

 

Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wasilkowie