Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (składają osoby fizyczne).

załączniki