Wnioski i druki dotyczace zagospodarowania przestrzennego

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

   Karta informacyjna

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

   Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w obszarze objętym rewitalizacją.

   Formularz wniosku

Formularz wniosku ( plik .doc )

 

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   Karta informacyjna

   Formularz wniosku ICP kubaturowe i liniowe

 

4. Wniosek o WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI.

   Karta informacyjna

   Formularz wniosku