ZAWIADOMIENIE ICP-87-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Osowicze 116, 59/5

Wasilków, 13.01.2020 r.

BGGN.6733.87.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid.: 116, 59/5 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków, do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca-PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik: - Grażyna Szumska

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 14 styczeń 2020 14:34

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2020 14:34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-01-14

Rejestr zmian