ZAWIADOMIENIE ICP-22-2020 PSGaz. Kuc.A. budowa gazociagu Jurowce

Wasilków, 06.07.2020 r.

BGGN.6733.22.2020.SK.7

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 32 PE do 0,5 MPa, DN 63 PE do 0,5 MPa, DN 90 PE do 0,5 MPa, DN 125 PE do 0,5 MPa, na dz. nr ewid.: 294/26, 69, 70/7 – ark. nr 3, nr ewid.: 71/2, 295/9, 295/3, 295/2 - ark. nr 4, nr ewid.: 63, 76/1 - ark. nr 5, nr ewid.: 138/4 - ark. nr 6, nr ewid.: 174 - ark. nr 7, 173 - ark. nr 8, nr ewid.: 1298/2, 1069/45, 1069/29, 1072/8 - ark. nr 14, w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków oraz nr ewid.: 6091, 6059/2 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków i 1298/2 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków - ark. nr 20.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć uwagi oraz wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji drogą elektroniczną w rozumieniu art. 39 Kpa, zapewniającą jednoznaczną identyfikację strony postępowania lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o.,

pełnomocnik - Agnieszka Kuc ul. Świętojańska 8/6, 15‑082 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 7 lipiec 2020 14:25

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2020 14:25

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-07

Rejestr zmian