ZAWIADOMIENIE ICP-21-2020 PSGaz. Kuc.A. budowa gazociagu Jurowce

Wasilków, 03.07.2020 r.

BGGN.6733.21.2020.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPa na dz. nr ewid.: 1301, 1222/4, 1083/42 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć uwagi oraz wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji drogą elektroniczną w rozumieniu art. 39 Kpa, zapewniającą jednoznaczną identyfikację strony postępowania lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o.,

pełnomocnik - Agnieszka Kuc ul. Świętojańska 8/6, 15‑082 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 7 lipiec 2020 14:29

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2020 14:29

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-07

Rejestr zmian