OBWIESZCZENIE ICP-88-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce, Ogrodniczki 1458, 1461/8 ...

Wasilków, 04.02.2020 r.

BGGN.6733.88.2019.SK.6

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1458, 1461/8, 1461/9 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid.: 868/28, 868/29 w obr. geod. Ogrodniczki gm. Supraśl.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik - Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

oraz

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu - ul. J. Piłsudskiego 58,

4. na stronie internetowej pod adresem http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Dodana: 4 luty 2020 15:33

Zmodyfikowana: 4 luty 2020 15:33

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-02-04

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-02-04

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-02-04

Rejestr zmian