Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Lisia Góra") - I etap

Dodana: 17 lipiec 2020 08:33

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 08:33