wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w przetargu nieograniczonym

 

 

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Wasilkowa

                                                                                   podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                                             W Y K A Z

 

                                                          nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

555

1,0029

BI1B/00029305/5

Dąbrówki

brak planu

przetarg nieograniczony

385 zł/ ha tj. 386 zł

643/1+934

1,0448

BI1B/00067414/0

BI1B/00058373/4

 

Studzianki

brak planu

przetarg nieograniczony

385 zł/ha tj. 402 zł

 

766+770+781/1+ 783/1+794/1+860+862/1+864/3+893

3,9722

BI1B/00058337/4

BI1B/00067471/0

 

 

Studzianki

brak planu

przetarg nieograniczony

385 zł/ ha tj. 1529 zł

818/15

2,5000

BI1B/00056614/2

 

Wasilków

obowiązuje miejscowy plan

przetarg nieograniczony

385 zł/ ha tj. 962 zł

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174 /2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 listopada  2019 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków.

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku. Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

Wasilków, dnia  7 stycznia 2021 r.

Dodana: 11 styczeń 2021 12:15

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2021 12:15