Zarządzenie Nr 827_2023 Burmistrza Wasilkowa z dn. 22 września 2023 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Dodana: 27 wrzesień 2023 11:12

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2023 11:12