INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 18 września 2023 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku I

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Wasilków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20.09.2023 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21.09.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

§ 3

W dniu 21.09.2023 r. o godz. 13.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 11.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku I

 Jacek Malinowski

Dodana: 19 wrzesień 2023 08:54

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2023 10:13