Gmina Wasilków
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500054694-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521304-N-2018
Data: 26/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2018-03-14
W ogłoszeniu powinno być: 2018-03-19

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych