Klub Radnych „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro” zaprasza na spotkania w 2016 roku

Klub Radnych „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro” zaprasza na spotkania

Celem Klubu jest

  1. Wspieranie, promowanie oraz podejmowanie lokalnych inicjatyw samorządowych wśród radnych, działaczy samorządowych oraz mieszkańców gminy Wasilków.
  2. Utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Miasta i Gminy w celu podejmowania zgłaszanych przez nich problemów.

 Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współpracę i wzajemną pomoc członków klubu w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
  2. Współpracę z mieszkańcami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
  3. Kreowanie kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.
  4. Szkolenie doskonalące członków klubu w zakresie działania samorządu gminnego.
  5. Inne działania sprzyjające rozwojowi lokalnej samorządności.

Spotkania radnych klubu „Gmina Wasilków –Wspólne Dobro” z mieszkańcami odbywają się w każdy przedostatni czwartek miesiąca o godz 16.00- 17.00 w głównej sali Urzędu Miejskiego w Wasilkowie:

 19 maj, 23 czerwiec, 22 wrzesień, 20 październik, 17 listopad, 15 grudzień 2016r

Zapraszamy!

Dodana: 20 maj 2016 11:38

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2017 14:55