Klub Radnych „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro” zaprasza na spotkania w 2017 roku

W 2017 roku spotkania Radnych klubu „Gmina Wasilków –Wspólne Dobro” z mieszkańcami
będą odbywać się w godzinach 16.00- 17.00 w głównej sali Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w dniach:

26 styczeń, 16 luty, 23 marzec, 20 kwiecień, 18 maj, 22 czerwiec, 21 wrzesień, 19 październik, 14 grudzień

Celem Klubu jest:

  1. Wspieranie, promowanie oraz podejmowanie lokalnych inicjatyw samorządowych wśród radnych, działaczy samorządowych oraz mieszkańców gminy Wasilków.
  2. Utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Miasta i Gminy w celu podejmowania zgłaszanych przez nich problemów.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współpracę i wzajemną pomoc członków klubu w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
  2. Współpracę z mieszkańcami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
  3. Kreowanie kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.
  4. Szkolenie doskonalące członków klubu w zakresie działania samorządu gminnego.
  5. Inne działania sprzyjające rozwojowi lokalnej samorządności.

Serdecznie zapraszamy!

Dodana: 12 styczeń 2017 15:08

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2017 15:08