XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 września 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 28 września 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.
 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Studziankach.
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie Statutu Gminy Wasilków.
 8. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXV z sesji Rady Miejskiej.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 21 wrzesień 2017 11:51

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2017 11:55