XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 24 listopada 2016 roku o godz. 15.00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 24 listopada 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wasilków na lata
  2014-2044.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 16 listopad 2016 13:31

Zmodyfikowana: 16 listopad 2016 13:31