XXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 22 września 2016r. o godzinie 15:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 22 września 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówki.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

  7. Zapytania i wolne wnioski.

  8. Sprawy różne.

  9. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.

  10. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 14 wrzesień 2016 15:21

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 15:21