XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 7 września 2016r. o godzinie 16:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 7 września 2016 roku, o godzinie 16-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

  3. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 6 wrzesień 2016 14:13

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2016 14:13