XXIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 25 sierpnia 2016 roku, o godz 15:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Studzianki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.

 12. Zapytania i wolne wnioski.

 13. Sprawy różne.

 14. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 16 sierpień 2016 15:24

Zmodyfikowana: 16 sierpień 2016 15:24