Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej dnia 16 listopada 2016 r. o godz. 9.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia: Propozycje Radnych w sprawie zmiany Statutu Gminy Wasilków.

 

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                Jadwiga Piotrowska

 

Dodana: 10 listopad 2016 08:19

Zmodyfikowana: 10 listopad 2016 08:19