Ogłoszenie o posiedzieniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 15:30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg w roku 2015/2016 - wnioski.

  2. Stan dróg i ulic w gminie Wasilków.

  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 13 czerwiec 2016 14:04

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2016 14:04