Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 14.00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Informuję, iż w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

 Temat posiedzenia:

 

  1. Analiza wyników kontroli zewnętrznych Burmistrza Wasilkowa za 2016 rok. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz ocena realizacji tych zaleceń.
  2. Kontrola sołectwa Sielachowskie – Osowicze.
  3. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 20 marzec 2017 09:02

Zmodyfikowana: 20 marzec 2017 09:02