Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Analiza wyników kontroli zewnętrznych Burmistrza Wasilkowa za rok 2017. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz ocena realizacji tych zaleceń.
  2. Sprawy różne.

 

 

  1. Kontrola sołectwa Dąbrówki.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                                       Rafał Czaplejewicz

Dodana: 16 marzec 2018 18:35

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 18:35