Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

1. Analiza postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne w 2016 roku.
2. Ocena prac porządkowych na obiektach sportowych i placach zabaw.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
4. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 20 kwiecień 2017 08:14

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 08:14