Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Informuję, iż w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

 Temat posiedzenia:

  1. Kontrola realizacji budżetu za rok 2016.
  2. Sprawy różne.
  3. Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

  

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 16 maj 2017 11:42

Zmodyfikowana: 16 maj 2017 11:42